Fundacja Crescendum Est-Polonia

Al. J. Ch. Szucha 9
00-580 Warszawa

http://www.crescendumest.pl
email: biuro@crescendumest.pl

Fundacja udziela stypendiów, finansuje krajowe i zagraniczne stypendia, kursy, przyznaje nagrody i wyróżnienia za szczególne osiągnięcia naukowe.

Crescendum Est-Polonia Foundation
The foundation grants scholarships, subsidies Polish and foreign scholarships and courses and gives awards for outstanding scientific results.

Dostępne granty