Fundacja Daj Szansę

ul. Piskorskiej 11
87-100 Toruń

telefon: +48 (0) 56 648 23 63
fax: +48 (0) 56 659 91 43
http://www.fundacja-dajszanse.pl/
email: fundacja@fundacja-dajszanse.pl

Fundacja działa osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z uszkodzeniem mózgu. Fundacja prowadzi program edukacji dla rodziców, wolontariuszy, terapeutów, psychologów i nauczycieli; udziela rodzinom pomocy finansowej; organizuje turnusy rehabilitacyjne.

The "Create a Chance" Foundation
The Foundation was established to support the development of children with cerebral palsy. The Foundation runs an educational programme for parents, volunteers, psychologists and teachers. It offers financial help for families, rehabilitation programmes and free-of charge home visits.