Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa

telefon: +48 22 616 02 68; +48 22 616 03 14
http://fdds.pl/
email: biuro@fdds.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (poprzednio, przez 25 lat: Fundacja Dzieci Niczyje) istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy.

Realizując swoją misję Fundacja:
- uczy dorosłych, jak traktować dzieci, żeby ich nie krzywdzić
- pokazuje im, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda
- uczy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania
- oferuje krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną
- wpływa na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka

Fundacja działa na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych w charakterze świadków. Prowadzi profilaktykę zagrożeń dzieci w Internecie. Organizuje specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla różnych grup profesjonalnych oraz zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzi badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowanych działań.

Fundacja realizuje liczne programy i kampanie społeczne. Pod bezpłatnym numerem 116 111 Fundacja prowadzi Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

The Nobody's Children Foundation
The Dajemy Dzieciom Siłę Foundation is a non-governmental non-profit organization working toward the goals of protecting children from abuse and providing help for abused children, their families, and their caregivers. The facilities run by the Foundation offer psychological, medical, and legal help to victims of abuse and their caregivers. Foundation acts for the improvement of the situation of children participating in legal procedures as witnesses. It runs preventive activities to reduce threats to children on the Internet, organizes specialized training programmes addressing the problem of child abuse for various groups of professionals and for interdisciplinary teams. It conducts research and analyses to expand the knowledge about the problem of child abuse and to provide basis for our activities. The Foundation runs free of charge Children and Youth Trust Phone - 116 111.

Dostępne granty