Fundacja dla Dobra Dziecka

ul. Ogrodowa 3 kl. IV
00-893 Warszawa

telefon: (22) 620-03-25, 620-49-95
fax: (22) 620-03-25
http://www.fddd.org.pl/
email: fundacja.ddd@warszawa.home.pl

Misją Fundacji "dla dobra dziecka" jest zapewnienie dzieciom i młodzieży pełnego fizycznego i psychicznego rozwoju oraz kształtowanie ich społecznych, obywatelskich i demokratycznych postaw. Wszelkie działania ukierunkowane są na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci spędzających swoje dzieciństwo w domach dziecka.

Wsparcie Fundacji skierowane jest także do młodzieży szczególnie uzdolnionej w dziedzinie literackiej, plastycznej i fotograficznej, która współtworzy młodzieżowe czasopismo "Głos młodzieży" i na jego łamach ma szansę na swobodną prezentację swoich poglądów.