Fundacja dla Polski

ul. Hoża 27 lok.14
00-521 Warszawa

telefon: 22/ 542 58 80
fax: 22/ 542 58 90
http://www.fdp.org.pl
email: fdp@fdp.org.pl

Fundacja działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, wspiera instytucje przeciwdziałające ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Realizuje projekty mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz promowanie zdolnych młodych ludzi.