Fundacja dla Śląska

Warszawska 27
40-145 Katowice

telefon: 32 2535304
email: biuro@dlaslaska.pl

Misją Fundacji jest promocja Sztuki współczesnej, ochrona dziedzictwa kulturowego, a także pomoc w rozwiązywaniu wielu problemów społecznych przy zastosowaniu różnorodnych form oddziaływania artystycznego. Fundacja prowadzi działania proeuropejskie, realizuje badania nt. świadomości europejskiej młodzieży śląskiej.

Fundacja jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.