Fundacja "Naszym Dzieciom"

ul. Łagowska 4, lok. 44
01-464 Warszawa

telefon: (22) 664 32 14; 609 259 609
fax: (22) 665 51 89
http://fundacjanaszymdzieciom.pl/

Fundacja "Naszym Dzieciom" jest pozarządową organizacją pomocy społecznej. Do głównych zadań organizacji należy profilaktyka społeczna, psychoedukacja oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Fundacja prowadzi i wspiera działania związane z edukacją, opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży. Organizuje kolonie dla najbardziej potrzebujących dzieci, wyjazdy i zajęcia terapeutyczne dla młodzieży niepełnosprawnej, akcje "Lato i zima w mieście", szkolenia i warsztaty dla studentów, wolontariuszy i nauczycieli. Od 2002 roku realizuje program "Liderzy Młodzieżowi" związany z aktywizacją i integracją środowiska młodych ludzi.

The "Naszym Dzieciom" Foundation
The main tasks of the organisation include the prevention of social problems, psychological development and the promotion of healthy lifestyles. The Foundation supports the education of children and young people, organises summer camps and "Summer and Winter in Town" actions, therapeutic classes for disabled young people, training courses and workshops for students, teachers and volunteers. It also delivers "Youth leaders" programme focusing on youth participation and integration.