Fundacja "Sprawni Inaczej"

ul. Północna 5
80-512 Gdańsk

telefon: 58/ 344 42 56
fax: 58/ 344 42 56
http://www.fsi.gda.pl
email: biuro@fsi.gda.pl

Fundacja niesie pomoc osobom niepełnosprawnym tworząc ośrodki kształcenia, terapii i rehabilitacji. Do ważnych celów Fundacji należy również organizowanie miejsc pracy oraz prowadzenie działalności informacyjnej i popularnonaukowej związanej z problemami ludzi niepełnosprawnych. Fundacja prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Centrum Integracji i Edukacji.

The "Sprawni Inaczej" Foundation
The Foundation helps the disabled through education, rehabilitation and therapy centres. It also helps them to find employment and offers information on issues concerning disabled people.