Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach"

Pl. Gen. Józefa Bema 3 lok. 1
10-516 Olsztyn

telefon: (89) 535 17 80
fax: (89) 535 17 84
http://www.fp.olsztyn.pl
email: sekretariat@fp.olsztyn.pl

Misją Fundacji "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach" jest wspieranie rozwoju gospodarczego Regionu, w szczególności podejmowanie działań na rzecz sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Strategia Fundacji jest ściśle powiązana z rozwijaniem w naszym Regionie działań, służących absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Fundacja jest Ośrodkiem Informacji Europejskiej Sieci Agro-Info.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.