Prawa młodych - zaproszenie do dzielenia się informacjami

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
04-01-2018

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka zachęca do przesyłania informacji dotyczących respektowania w poszczególnych krajach praw młodych ludzi. Zebrane dane posłużą do stworzenia raportu obrazującego sytuację młodych w kontekście przestrzegania praw człowieka.

Organizatorzy badania zapraszają do dzielenia się m.in. takimi informacjami jak:

  • wyzwania, przed jakimi stają młodzi ludzie w poszczególnych krajach
  • przykłady dyskryminacji młodych
  • przykłady programów, których celem jest wspieranie młodych ludzi w realizacji ich praw 
  • udział organizacji młodzieżownych we wdrażaniu, monitorowaniu oraz ewaluacji polityk skierowanych do młodych 

Raport ma służyć decydentom odpowiedzialnym za polityki młodzieżowe jako podrecznik dobrych praktyk w zakresie zachęcania młodych do pełnego i efektywnego korzystania z przysługujących im praw.   

Wszelkie informacje należy wysyłać do Immy Guerras-Delgado: iguerras-delgado@ohchr.org.

Więcej informacji

Deadline: 
12.01.2018