Staże w Europejskim Trybunale Obrachunkowym!

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
08-05-2019

Do 31 maja studenci ostatnich lat takich kierunków jak m.in. prawo, finanse, europeistyka czy stosunki międzynarodowe mogą ubiegać się o płatne lub bezpłatne staże w Europejskim Trybunale Obrachunkowym.

Europejski Trybunał Obrachunkowy trzy razy do roku oferuje możliwość odbycia staży w dziedzinach powiązanych z jego działalnością. Czas trwania stażu wynosi trzy, cztery lub maksymalnie pięć miesięcy. Trybunał oferuje staże odpłatne (1350 euro miesięcznie) lub bezpłatne, w zależności od możliwości budżetowych.

Kandydaci, którzy wezmą udział w aktualnej rekrutacji mają szansę rozpocząć swoje staże 1 września 2019 roku.

Osoba ubiegająca się o staż musi:

  • posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej
  • mieć ukończone co najmniej cztery semestry studiów na wyższej uczelni, na kierunku, który pokrywa się z obszarem działalności Trybunału;
  • nie mieć za sobą innego stażu w instytucji lub organie UE;
  • biegle poslugiwać się jedym z języków urzędowych UE oraz świetnie znać inny język UE;
  • przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

Więcej informacji o stażach w Europejskim Trybunale Obrachunkowym można znaleźć na stronie www.eca.europa.eu.

Deadline: 
31.05.2019