Aktywni Młodzi – program rozwoju kompetencji społecznych

03.03.2020

Dzięki projektowi prowadzonemu przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zdobędziesz doświadczenie i wzmocnisz swoje szanse na rynku pracy certyfikatem poświadczającym kompetencje społeczne.

paczka młodych dziewczyn

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29, które mieszkają w Małopolsce. Jego celem jest zwiększenie wśród młodych osób tzw. kompetencji miękkich, przydatnych na rynku pracy – m.in. umiejętności interpersonalnych, pracy zespołowej, liderstwa, komunikacji .Na uczestników czekają:
- bezpłatne warsztaty grupowe,
- możliwość realizacji własnego projektu wolontariackiego,
- pomoc ekspertów w ustaleniu swoich mocnych i słabych cech.

Biura projektu otwarte są w trzech miejscach w Małopolsce – w Krakowie, Bochni i Wadowicach.

Udział w projekcie jest bezpłatny i zostanie poświadczony certyfikatem. Rekrutacja jest cykliczna, program potrwa do 30.06.2021. Szczególnie zachęcane do udziału są osoby z niepełnosprawnością.

Więcej informacji