Doktorat na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
19.12.2017

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza do udziału w rekrutacji na międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki finansowane z funduszy europejskich. Dla przyszłych doktorantów przewidziane jest wynagrodzenie w wysokości ok. 2600 euro miesięcznie.

Niezwykły doktorat na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Autor zdjęcia lub licencja: 
Marcin Czaban
Opis zdjęcia: 
Studenci UMB na zajęciach w Centrum Badań Klinicznych.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uzyskał finansowanie przyznane przez Komisję Europejską w ramach konkursu COFUND: Działania Marii Skłodowskiej-Curie Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zrealizowanie projektu ImPRESS – International Interdisciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics. Supporting the career and training in omic-based research and biostatistics by inter-national and – sectoral mobility.

W związku z tym zaprasza na studia doktoranckie wszystkich, którzy:

  • są na początku swojej kariery naukowej (<4 lata doświadczenia w pracy naukowej);
  • nie posiadają tytułu doktora;
  • nie mieszkali i nie prowadzili działalności (pracy, studiów itp.) w Polsce przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat bezpośrednio przed rekrutacją.

Studenci będą mieli możliwość prowadzenia badań naukowych w kilku dziedzinach, m.in.: w onkologii, kardiologii, chorobach metabolicznych, chorobach neurodegeneracyjnych, medycynie regeneracyjnej, biologii molekularnej, genetyce, metabolomice, lipidomice, proteomice i immunologii. Wykorzystując nowoczesne techniki biostatystyczne i bioinformatyczne pozyskiwać będą dane, które mogą przyczynić przyczynić się poprawy diagnostyki i terapii w medycynie spersonalizowanej.

Projekt zakłada wizyty badawcze i szkolenia w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych. Opiekunami doktorantów podczas wizyt badawczych będą wybitni europejscy naukowcy, m.in. z Niemiec (Heidelberg University), Belgii (Hasselt University) czy Hiszpanii (San Pablo University CEU i Fundación CNIC Carlos III). 

Młodzi naukowcy będą mieli również okazję realizować projekty we współpracy z takimi firmami jak: Agilent Technologies, deCODE genetics, ideas4biology oraz Warsaw Genomics.

Absolwenci studiów doktoranckich otrzymają stopień doktora nauk medycznych lub farmaceutycznych.

Termin rekrutacji: 1.03.2018-31.05.2018

Czas trwania studiów: 48 miesięcy

Więcej informacji