Mikrodotacje na ekonomizację

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
22.01.2018

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi ogłosiło konkurs na mikrodziałania. NGOsy i grupy nieformalne, które planują ekonomizację mogą otrzymać od 1500 do 5000 złotych.

materiały organizatora
Autor zdjęcia lub licencja: 
materiały organizatora

Grant może być przeznaczony na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, zrealizowania działań (np. warsztatów) jako pilotażowych działań budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej, usługi promocyjne i marketingowe i in. 

O środki z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą starać się łódzkie organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej lub odpłatnej, ale planujące ekonomizację oraz grupy nieformalne planujące rejestrację w formie stowarzyszenia/fundacji z działalnością odpłatną lub gospodarczą.

Okres realizacji działań w projekcie to max. 10 miesięcy – od 01.03.18 r. do 31.12.18 r. 

Wnioski należy składać do 13.02.2018 do godziny 23.59 wyłącznie drogą mailową na adres apakowska@opus.org.pl 

Więcej informacji