Spotkania informacyjne programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

23.01.2020

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Najbliższe spotkania informacyjne odbędą się w 6 miastach.

komputer

Podczas spotkań organizatorzy opowiedzą o założeniach programu i pierwszego konkursu dotacyjnego, a także o wyzwaniach związanych z obszarami wsparcia. Przedstawią inspirujące przykłady działań i odpowiedzą na pytania. Część każdego spotkania będzie miała charakter warsztatowy w postaci pracy nad wstępnymi pomysłami uczestników na projekty. Warto więc pomyśleć o nich wcześniej, żeby mieć możliwość konsultacji z prowadzącymi.

Opole – 5.02 – REJESTRACJA
Koszalin – 13.02
Białystok – 18.02
Zielona Góra – 20.02
Rzeszów – 24.02
Ełk – 27.02

Program Aktywni Obywatele będzie wspierać działania prowadzone w czterech obszarach:
Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, w tym działania dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, w tym przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie
Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego

Więcej informacji o programie.