Spotkania informacyjne programu „Europa dla obywateli”

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
04.10.2019

Uczestnicy dowiedzą się o celach, założeniach i priorytetach programu, rodzajach działań oraz terminach konkursu wniosków w 2020 roku.

komputer

Do udziału zaproszeni są przede wszystkim przedstawiciele NGO, samorządów oraz innych organizacji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego.

Zapisy na spotkanie w Katowicach (23 października)
Zapisy na spotkanie we Wrocławiu (24 października)

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny. 

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.