Spotkania informacyjne programu „Europa dla obywateli”

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
11.02.2020

Uczestnicy poznają cele i priorytety programu, a także dowiedzą się, jakie są zasady ubiegania się o dofinansowanie. Najbliższe spotkania odbędą się w Koszalinie i Gdyni.

informacja

Najbliższe spotkania odbędą się:
19 lutego w Koszalinie – trwają zapisy!
20 lutego w Gdyni – trwają zapisy!

Celem spotkań jest przybliżenie przedstawicielom organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych, aktywistom i społecznikom oraz osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”.

W trakcie spotkań przewidziano czas na pytania oraz konsultacje indywidualne, podczas których istnieje możliwość prawidłowego sprecyzowania zakresu projektu oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.