Zaproś ich do szkoły

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
16.10.2017

Ruszyła druga edycja projektu "Lekcja na 12 gwiazdek”. To szansa dla szkół ponadgimazjalnych z mniejszych miejscowości w Małopolsce, Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu na przeprowadzenie ciekawej lekcji europejskiej w ich szkole.

Lekcja na 12 gwiazdek – rusza II edycja kampanii edukacyjnej

Jak pokazać młodym Polakom wchodzącym w dorosłość, że UE bezpośrednio dotyczy wielu obszarów ich codziennego życia? Jak przekonać, że oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne? Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT przy WSIiZ w Rzeszowie i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza szkoły z Małopolski, Świętokrzyskiego i Podkarpacia do udziału w II edycji projektu „Lekcja na 12 gwiazdek”. 

Spotkania w ramach akcji „Lekcja na 12 gwiazdek” potrwają do końca roku szkolnego 2017/2018. Aby wziąć udział w kampanii należy wysłać zgłoszenie na adres: enowak@wsiz.rzeszow.pl. Szkołę może zgłosić zarówno nauczyciel jak i uczeń.

Spotkania realizowane w ramach akcji „Lekcja na 12 gwiazdek” wyróżnia zarówno interaktywna formuła, w której każdy z uczestników ma szansę na wypowiedź jak i zastosowanie niestandardowych metod edukacyjnych. Lekcje, skierowane do młodzieży ponadgimnazjalnej z miejscowości do 50 000 mieszkańców, są prowadzone przez dwuosobowy zespół, tj. eksperta z zakresu integracji europejskiej oraz animatora młodzieżowego z własnym doświadczeniem europejskim, a realizowane są zarówno w szkołach jak i lokalnych miejscach dziedzictwa kulturowego. Spotkania podzielone są na dwie części. Część ogólna dotyczy znaczenia UE w życiu uczestników jak i ich bliskich oraz pobudza do samodzielnej interpretacji informacji na temat UE w oparciu o wiarygodne źródła. Z kolei w ramach części szczegółowej poruszany jest temat wybrany szkołę, np. odkrywanie możliwości pracy, studiów, czy wolontariatu, jakie UE otwiera przed młodymi ludźmi.

Dotychczas w akcji „Lekcja na 12 gwiazdek” wzięło udział ponad 800 osób, uczniów i nauczycieli z 24 podkarpackich szkół. II edycja akcji została rozszerzona o szkoły z Małopolski i Świętokrzyskiego.

Akcja została zainicjowana i jest finansowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.