Sieć Europeers Polska

Sieć EuroPeers tworzą młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w projektach programu „Młodzież w działaniu”/Erasmus+ Młodzież i chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami poprzez różnego rodzaju aktywne działania. Mogą to być rozmowy i spotkania informacyjne w szkołach, wieczory w klubach młodzieżowych, stoiska informacyjne na targach czy imprezach miejskich, artykuły w prasie lokalnej, gry terenowe, wystawy fotograficzne, blogi, filmy w internecie i inne inicjatywy odpowiadające na potrzeby lokalne młodzieży.

Wszystkie akcje musi łączyć to, że koncentrują się na młodych ludziach, dzieleniu się własnymi doświadczeniami bycia Europejczykami i udzielania informacji na temat programu Erasmus+ Młodzież oraz innych programów w zakresie mobilności i uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym i obywatelskim w kraju i zagranicą.

Główne działania EuroPeersów, to:

 • informowanie i motywowanie młodych ludzi w oparciu o własne doświadczenia w zakresie możliwości kształcenia i mobilności w ramach programu Erasmus+ Młodzież;
 • zwiększanie widoczności, rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów Erasmus+ Młodzież;
 • zwiększenie świadomości zagadnień europejskich związanych z młodzieżą;
 • wzmacnianie siebie i innych młodych ludzi w roli świadomych i aktywnych obywateli w Europie;
 • docieranie do młodych ludzi o mniejszych szansach poprzez podejście typu peer-to-peer (edukację rówieśńniczą) oraz działaniom w środowiskach lokalnych.

Sieć EuroPeers

Europejska sieć EuroPeers obejmująca sieci narodowe z różnych krajów jest aktualnie w procesie dynamicznego rozwoju. Ideę i strukturę czerpie przede wszystkim z wieloletniego doświadczenia niemieckiej sieci EuroPeers, która od 2005 roku przeszkoliła około 500 osób, które następnie w ramach sieci zrealizowały ponad 700 działań (www.europeers.de).

Ważną rolę w tworzeniu europejskiej sieci EuroPeers odgrywa również doświadczenie polskiej sieci Ambasadorów programu „Młodzież w działaniu”.  Od lipca 2012 r. do lipca 2013 r. dwudziestu pięciu ambasadorów z całej Polski wspierało Polską Narodową Agencję poprzez działania promocyjne dla młodych ludzi. Ich zaangażowanie, pomysły i inicjatywy przyniosły wiele rezultatów, od 3350 fanów na Facebooku, 2360 uczestników spotkań informacyjnych i gier ulicznych po 222 publikacje tekstów i udziały w programach radiowych (www.ambasadorzy.mwd.org.pl).

Ponadto kilka osób z Polski wzięło już udział w szkoleniach EuroPeers między innymi w Polsce i Niemczech. Kolejnym krokiem, towarzyszącym rozwijaniu się sieci europejskiej, jest stworzenie krajowej sieci EuroPeers.  I do zostania członkami tej właśnie sieci bardzo serdecznie Was zapraszamy!

Struktura polskiej sieci krajowej

1. Uczestnicy sieci

Zapraszamy osoby (18-30 lat), które uczestniczyły w projekcie realizowanym  w ramach programu Erasmus+ Młodzież / „Młodzież w działaniu” (szczególnie EVS), brały udział  w międzynarodowych  szkoleniach i które chcą zaangażować się w działania opisane powyżej.

Członkostwo w sieci jest nadawane na okres 2 lat. Z możliwością weryfikacji i czasowych zmian.

Nabory do sieci Europeers będą odbywać się cyklicznie, a informacje o tym pojawią się na stronie Eurodesk oraz progrmau Erasmus+

2. Komunikacja

Komunikacja odbywać się będzie poprzez maile, Facebooka oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, przez inne platformy.

3. Spotkania

Systematycznie będziemy Was zapraszać na różne spotkania i seminaria. Co roku odbywać się będzie obowiązkowe krajowe spotkanie ewaluacyjne (najbliższe między 2 a 6 grudnia 2015 r.) oraz międzynarodowe spotkanie całej sieci EuroPeers (najbliższe w maju 2016 r. w Polsce). Dodatkowo Narodowa Agencja kilka razy do roku będzie Was wysyłać na międzynarodowe szkolenia Europeersów. Będą też inne ciekawe wydarzenia, o których będziemy informować na bieżąco.

4. Działalność EuroPeersów

Członkowie krajowej sieci EuroPeers będą zachęcani do podejmowania różnych działań mających na celu przekazanie wiedzy o programie Erasmus+ swoim rówieśnikom i innym osobom w lokalnej społeczności.

Możliwe działania:

Współpraca z mediami (artykuły, wywiady, reportaże, itp.) takimi jak:

 • prasa,
 • radio,
 • telewizja.

Wykorzystanie mediów społecznościowych:

 • blogi, tumblr,
 • vlogi (blogi video),
 • Facebook,
 • Twitter,
 • Flickr.

Organizacja, udział lub pomoc w realizacji różnego rodzaju wydarzeń takich jak:

 • spotkania informacyjne;
 • gry miejskie, performance;
 • szkolenia krajowe i międzynarodowe;
 • składanie wniosków w programie Erasmus+;
 • wystawy;
 • Europejski Tydzień Młodzieży;
 • współpraca z bibliotekami;
 • współpraca ze szkołami;
 • wydarzenia tematyczne, targi, szkolenia, konferencje realizowane przez FRSE.

Współpraca z Punktami Konsultacyjnymi programu Erasmus+ oraz Eurodesk Polska.

5. Wsparcie Narodowej Agencji

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ będzie wspierała działania EuroPeersów w różny sposób, np. poprzez zapewnienie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, wsparcie merytoryczne, itp.

6. Zadanie EuroPeersów

Przygotowanie Planu działań.

Przesyłanie krótkich i ciekawych relacji ze realizowanych projektów i przedsięwzięć.

Udział w krajowych spotkaniach sieci EuroPeers.

7. Rozwój polskiej sieci EuroPeers

Krajowa sieć EuroPeers będzie się stopniowo rozwijała – w ciągu najbliższych lat będą do niej dołączać osoby, które wezmą udział w międzynarodowym szkoleniu EuroPeers.

Osoby odpowiedzialne za projekt

Bożena Kiluk: bkiluk@frse.org.pl
Małgorzata Piotrowska: mpiotrowska@frse.org.pl
Marta Brzezińska-Hubert: martabhubert@gmail.com