Bridges for Trainers 2016

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
31-08-2016

Edukatorzy oraz przedstawiciele organizacji szkoleniowych mogą wziąć udział w organizowanym w Wiedniu spotkaniu poświęconym wyzwaniom dla wspólnej Europy i ich skutkom dla młodych ludzi.

W spotkaniu weźmie udział ok. 140 osób – wśród nich będą edukatorzy i trenerzy mający doświadczenie w szkoleniu pracowników i liderów młodzieżowych (na poziomie krajowym i międzynarodowym) oraz reprezentanci instytucji organizujących szkolenia, realizujących programy szkolenia edukatorów.

Gośćmi spotkania będą również pracownicy agencji realizujących program Erasmus+ Młodzież i sieci SALTO.

Tematyka spotkania związana będzie z publikacją “ETS Competence model for trainers working at international level”, opracowaną w 2013 r. w ramach Europejskiej Strategii na rzecz Szkoleń, zrealizowanej dzięki wsparciu programu „Młodzież w działaniu”. Uczestnicy skupią się tym razem na tych aspektach pracy trenerskiej, na które wpływ mają wydarzenia polityczne.

Gdzie: 
Wiedeń, Austria
Kiedy: 
28 listopada - 1 grudnia 2016 r.
Osoba kontaktowa: 
Rita Bergstein
Termin zgłoszenia: 
10.09.2016