Connect and Co-Create – spotkanie kontaktowe

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
17-02-2015

Nawiązanie kontaktów umożliwiających realizację w przyszłości transnarodowych inicjatyw młodzieżowych – to cel seminarium organizowanego w Austrii.

Seminarium pod nazwą Connect and Co-Create: CMS on Sustainability for Transnational Youth Initiatives under Erasmus Plus ma na celu stworzenie przestrzeni do nawiązania partnerstw, które w przyszłości zaowocują nowymi projektami, szczególnie o tematyce zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Uczestnicy seminarium rozwiną swoje kompetencje potrzebne do realizacji transnarodowych inicjatyw młodzieżowych, dowiedzą się, czym jest jakość w partnerstwie oraz na czym polega uczestnictwo młodych ludzi w projektach europejskich.

Seminarium przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, pracujących z młodzieżą w wieku 16-30 lat, reprezentujących organizacje pozarządowe, instytucje lub nieformalne grupy młodzieży.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dysponuje dwoma miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były wysyłane przez FRSE na wydarzenia międzynarodowe. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy. Koszty podróży refunduje FRSE.

Gdzie: 
Austria
Kiedy: 
13-17 kwietnia 2015 r.
Osoba kontaktowa: 
Karolina Suchecka
Termin zgłoszenia: 
20.02.2015