Dach nad głową przede wszystkim

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
09-02-2017

Zajmujesz się problemem bezdomności wśród młodzieży? Weź udział w spotkaniu poświęconym inicjatywie Housing First, organizowanym w Budapeszcie.

Housing First to zdobywający coraz większą popularność model działania, służący zapewnianiu schronienia osobom trwale bezdomnym i ze specjalnymi potrzebami. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że jego wdrażanie przynosi dobre efekty, coraz częściej jest też uwzględniany w strategiach wobec bezdomności, realizowanych przez europejskie rządy.

Uczestnicy spotkania w Budapeszcie dowiedzą się, jak wdrażać model Housing First. Zgłoszenia nadsyłać mogą osoby poniżej 30. roku życia z krajów Rady Europy. Warunkiem jest doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi lub zagrożonymi bezdomnością oraz zaangażowanie we wdrażanie rozwiązań mających na celu rozwiązane tego problemu.

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Opłata rejestracyjna wynosi 50 euro. Koszt podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa Rada Europy.

Gdzie: 
Budapeszt, Węgry
Kiedy: 
12-16 czerwca 2017 r.
Termin zgłoszenia: 
28.02.2017
Więcej informacji: