Erasmus+ współpraca uczelni

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
09-10-2017

Dzień informacyjny “Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ w szkolnictwie wyższym. Akcje/działania wspierające współpracę polskich uczelni z uczelniami w krajach partnerskich” – konkurs 2018.

Spotkanie odbędzie się 7 listopada w Warszawie i jest adresowane  do przedstawicieli szkół wyższych (nauczycieli akademickich, władz wydziałów, władz uczelni), którzy chcieliby pogłębić wiedzę na temat możliwości oferowanych przez program Erasmus+ w zakresie współpracy z krajami pozaeuropejskimi, jak również do uczelnianych i wydziałowych koordynatorów programu Erasmus+, którzy chcieliby pozyskać ogólne informacje o projektach centralnych, aby przekazać je społeczności akademickiej własnych uczelni.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie Erasmusplus

 

Kiedy: 
07.11.2017
Termin zgłoszenia: 
29.10.2017