Europe Lab – zaproszenie na Litwę

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
14-04-2015

Młodzi ludzie pracujący zawodowo w różnych branżach mają wyjątkową okazję, by się poznać i pomyśleć o wspólnych nowych projektach.

Spotkanie ma pełnić rolę platformy komunikacji i wymiany idei dla aktywnych i ambitnych młodych ludzi z całego świata, pracujących w administracji publicznej, biznesie, organizacjach pozarządowych, think-tankach czy na uczelniach. Efektem rozmów ma być pobudzenie współpracy międzysektorowej, rozwój sieci partnerstw oraz realizacja wspólnych projektów, inicjowanych przez młodych europejskich profesjonalistów z różnych dziedzin.

W ramach konferencji odbędą się m.in. cztery warsztaty poświęcone: pamięci historycznej i kulturze upamiętniania, problemom ruchu transagranicznego, polityki wizowej i migracyjnej, przemodelowaniu przestrzeni miejskich oraz walce z korupcją. Najciekawsze projekty opracowane w trakcie warsztatów zostaną nagrodzone.

W spotkaniu mogą wziąć udział osoby w wieku od 25 do 35 lat. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy

Gdzie: 
Wilno, Litwa
Kiedy: 
23-26 lipca 2015 r.
Termin zgłoszenia: 
15.05.2015