Giełda Partnerstw Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży w Poczdamie

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
25-06-2019

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza organizacje zainteresowane pozaszkolnymi projektami polsko-niemieckimi do udziału w giełdzie partnerstw, organizowanej we współpracy z Niemiecką Radą Organizacji Młodzieżowych.

Giełda skierowana jest do organizacji, które chcą nawiązać partnerstwa w pozaszkolnej polsko-niemieckiej wymianie młodzieży oraz do tych, które już organizują wymiany i szukają nowych organizacji partnerskich.

Udział w giełdzie daje możliwość:

  • poznania nowych organizacji partnerskich z Niemiec,
  • wspólnego planowania nowych projektów wymiany młodzieżowej,
  • zapoznania się z metodyką wymiany międzynarodowej,
  • konsultacji z pracownikami i trenerami PNWM i przedstawicielami DBJR.

Giełda odbędzie się w schronisku młodzieżowym w Poczdamie-Babelsbergu. 

Opłata za uczestnictwo wynosi 140 zł i obejmuje nocleg w pokoju dwuosobowym, wyżywienie oraz materiały seminaryjne. Zwrot kosztów podróży nastąpi wg kalkulatora kosztów podróży PNWM.

Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana. Seminarium będzie tłumaczone symultanicznie.

Więcej informacji oraz szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na stronie www.pnwm.org.

Kiedy: 
17.11.201920.11.2019
Termin zgłoszenia: 
10.09.2019