The Impact of Youth Work Training - szkolenie

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
09-02-2017

Czy praca z młodzieżą przynosi efekty? Jeśli tak to jak je mierzyć? Między innymi na te pytania odpowiedzi szukać będą uczesticy spotkania w Finlandii.

Tematem szkolenia są efekty szeroko rozumianej pracy z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej, zarówno dla samych młodych ludzi jak i całego społeczeństwa. Poruszona też zostanie kwestia jak i przy pomocy których narzędzi metod możemy te efekty mierzyć.

Szkolenie skierowane jest do pracowników młodzieżowych, koordynatorów projektów, liderów młodzieżowych i decydentów w obszarze polityki młodzieżowej.

Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Gdzie: 
Tampere (Finlandia)
Kiedy: 
8-12 maja 2017 r.
Osoba kontaktowa: 
Karolina Suchecka
Termin zgłoszenia: 
19.02.2017