Inauguracja Europejskiego Korpusu Solidarności

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
10-10-2018

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zapraszają na inaugurację Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce.

RAMOWY PROGRAM WYDARZENIA:

10:00 - 11:00 Rejstracja gości
11:00 - 11:30 Wystąpienia otwieracjące
11:30 - 12:30 Debata
12:30 - 13:00 Wystąpienia Inspiracyjne
13:00 - 14:00 Lunch
14:00-15:15 Sesje tematyczne
15:15 - 15:30 Zakończenie

Formularz rejestracyjny

Europejski Korpus Solidarności to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej skierowana do młodych ludzi, którzy mogą zaangażować się w różnego rodzaju projekty związane m.in. z edukacją, ochroną zdrowia, integracją społeczną i integracją na rynku pracy, pomocą przy dystrybucji żywności i innych artykułów, budową schronisk, renowacją obiektów, pomocą imigrantom i uchodźcom, a także ochroną środowiska naturalnego i zapobieganiu klęskom żywiołowym.

W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności osoby w wieku od 17 do 30 lat mogą zdobywać doświadczenia zawodowe, rozwijać umiejętności oraz włączyć się w działania o charakterze solidarnościowym na terenie całej Unii Europejskiej.

Program składa się z czterech kompontów:

Program jest dostępny dla młodych ludzi oraz organizacji, instytucji i firm aktywnych w sektorze solidarności.

Młodzież zainteresowana udziałem w projekcie powinna zarejestrować się na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności. Warunkiem przystąpienia do konkursu o fundusze przez organizacje jest uzyskanie Znaku Jakości, który będzie przyznawany na podstawie dwuetapowej weryfikacji: wniosku o Znak Jakości oraz wizyty sprawdzającej warunki realizacji przyszłych projektów oraz znajomości zasad Europejskiego Korpusu Solidarności.

Planowany budżet programu na lata 2018-2020 to 341 500 000 EUR. 

Więcej informacji

 

Gdzie: 
Zamek Ujazdowski w Warszawie
Kiedy: 
30.10.2018
Termin zgłoszenia: 
29.10.2018