Jak prowadzić międzynarodowe projekty dla młodzieży?

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
16-05-2019

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza osoby pracujące z młodymi ludźmi w Polsce, Niemczech oraz Ukrainie do udziału w forum TRIYOU.

Celem forum jest inicjowanie partnerstw, poszukiwanie nowych dróg współpracy oraz wsparcie organizatorów spotkań specjalistyczną wiedzą z zakresu planowania i prowadzenia trójstronnych spotkań młodzieży. Tematyka, która zostanie poruszona, obejmuje m.in. prowadzenie grup, metody edukacji pozaformalnej czy rozliczanie dofinansowania.
Forum odbywać się będzie w języku polskim, niemieckim i ukraińskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo wynosi 225 złotych i obejmuje: 4 noclegi, wyżywienie, materiały, uczestnictwo w programie turystyczno-kulturalnym, transfer ze Lwowa do Iwano-Frankiwska.
PNWM zwraca 90% kosztów podróży, do wysokości 750 złotych.

Gdzie: 
Iwano-Frankiwsk
Kiedy: 
11.09.201915.09.2019
Osoba kontaktowa: 
Anna Łysiak
Termin zgłoszenia: 
10.06.2019