Mobilna Akademia Lokalnych Liderów (MALL)

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
07-10-2016

Pracownicy i liderzy młodzieżowi z Polski, Czech i Słowacji zainteresowani międzynarodową współpracą wezmą udział w trzyetapowym szkoleniu, które pomoże im rozwinąć skrzydła.

Przedsięwzięcie zatytułowane „Mobility Academy for Local Leaders – from local to International” przeznaczone jest dla osób, które do tej pory działały lokalnie, ale chciałyby rozpocząć współpracę na poziomie międzynarodowym.

Uczestnicy szkolenia pracując w grupach wspólnie zaplanują, zrealizują i podsumują projekty trójstronne dla młodzieży.

Warunkiem udziału jest ukończenie 18. roku życia i znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnictwo we wszystkich trzech etapach szkolenia – w Polsce (21-15 listopada 2016 r.), Czechach (10-14 stycznia 2017 r.) i na Słowacji (20-24 czerwca 2017 r.) - jest obowiązkowe.

Dla uczestników z Polski Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji ma 10 zaproszeń. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy, koszty podróży refunduje FRSE.

Zobacz FILM promujący szkolenie.

Gdzie: 
Czechy, Polska, Słowacja
Kiedy: 
listopad 2016 r. - czerwiec 2017 r.
Osoba kontaktowa: 
Karolina Suchecka
Termin zgłoszenia: 
30.10.2016