Na Słowacji o ekstremizmach i mowie nienawiści

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
29-05-2019

Już tylko do 31 maja pracownicy młodzieżowi i młodzi liderzy mogą aplikować na organizowane przez SALTO szkolenie dotyczące zwalczania mowy nienawiści oraz zapobiegania ekstremizmom.

Podczas 4-dniowych warsztatów pracownicy młodzieżowi dowiedzą się czym są ekstremizmy, jak je rozpoznawać oraz zdobędą narzędzia, które pozwolą im zapobiegać mowie nienawiści i rozpowszechnianiu się postaw radykalnych wśród swoich podopiecznych. 

Dodatkowo będą mogli zapoznać się z możliwościami pracy z młodzieżą narażoną na radykalizację w ramach wymian międzynarodowych finansowanych ze środków Programu Erasmus+. Szkolenie bedzie również świetną okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, nawiązania kontaktów oraz znalezienia partnerów do współpracy.

Językiem roboczym szkolenia będzie angielski.

Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników. Zwrot kosztów podróży zapewnia Narodowa Agencja Erasmusa+.

Więcej informacji

Gdzie: 
Piešťany, Słowacja
Kiedy: 
26.06.201929.06.2019
Termin zgłoszenia: 
31.05.2019