O włączaniu na Słowenii

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
24-02-2017

Wspieranie międzynarodowej współpracy międzysektorowej dotyczącej działań włączających młodzież oraz zwrócenie uwagi na potrzebę budowania społeczeństwa obywatelskiego będą tematami tego międzynarodowego seminarium.

Spotkanie zapewni przestrzeń do wymiany doświadczeń i modeli współpracy, dobrych praktyk, budowania więzi i refleksji na temat integracji społecznej.
Seminarium będzie także okazją do znalezienia potencjalnych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+ KA2.

Spotkanie skierowane jest do pracowników młodzieżowych, nauczycieli, koordynatorów międzynarodowych projektów dla młodzieży z doświadczeniem w realizacji projektów międzysektorowych, szczególnie o tematyce włączeniowej.

Gdzie: 
Słowenia
Kiedy: 
19-22 kwietnia 2017 r.
Osoba kontaktowa: 
Karolina Suchecka
Termin zgłoszenia: 
01.03.2017