Praca z młodzieżą NEET – warsztaty w Luksemburgu

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
16-07-2018

Pracownicy i liderzy młodzieżowi, eksperci oraz politycy odpowiedzialni za polityki młodzieżowe mogą wziąć udział w 3-dniowej wymianie międzynarodowej poświęconej zagadnieniom pracy z młodzieżą NEET.

Uczestnicy spotkania poznają najnowsze badania dotyczące młodzieży NEET oraz wymienią się doświadczeniami związanymi z pracą z taką młodzieżą w poszczególnych krajach UE. Podczas pracy w międzynarodowych grupach będą mieli ponadto wiele okazji do nawiązania nowych kontaktów i pozyskania partnerów do dalszych działań. 

Językiem roboczym wydarzenia będzie j. niemiecki.

Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania oraz wyżywienia. O zwrot kosztów podróży można ubiegać się za pośrednictwem polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Więcej informacji

Kiedy: 
23.10.201826.10.2018
Termin zgłoszenia: 
26.08.2018