Praga - szkolenie dla trenerów młodzieży

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
12-06-2017

Szkolenie skierowane jest do trenerów pracujących z młodzieżą na szczeblu lokalnym lub krajowym, którzy chcą przyjrzeć się swojej pracy w szerszym, europejskim kontekście.

Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które chcą pojechać pierszy raz.  Organizator pokrywa koszt zakwaterowania i wyżywienia. 

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Więcej informacji i formularz aplikacyjny znajduje się na stronie Salto

Gdzie: 
Praga, Czechy
Kiedy: 
09.10.201713.10.2017
Osoba kontaktowa: 
Karolina Suchecka
Termin zgłoszenia: 
20.06.2017