Program mentorski Social Business Accelerator

23-03-2020

Bezpłatny program skierowany jest do liderów i liderek organizacji, które chcą zwiększyć swój wpływ społeczny i skalę oddziaływania.

Program SBA opiera się na regularnych spotkaniach jeden-do-jednego pomiędzy członkami Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) i liderami organizacji społecznych, które działają na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społecznych w obszarach takich jak: dzieci, edukacja, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych czy ochrona środowiska.

Spotkania odbywają się głównie w Warszawie, organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu.

Kto może się zgłosić? Przedstawiciele organizacji, które oddziaływują na polityki społeczne w konkretnym obszarze, pracują bezpośrednio z osobami wykluczonymi, mają stabilną sytuację finansową.

Organizatorami programu są PSIK i Fundacja Valores.

Kiedy: 
01.09.202030.06.2021
Termin zgłoszenia: 
30.04.2020
Więcej informacji: