Przeciwko mowie nienawiści

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
13-03-2017

Dzielenie się wiedzą na temat przykładów antysemityzmu we współczesnej Europie oraz analiza sposobów przeciwdziałania temu zjawisku będzie tematem spotkania we Francji.

Uczestnicy konferencji przedstawią sytuację w swoich krajach i opowiedzą o najlepszych praktykach służących ograniczaniu zjawiska antysemityzmu. Zastanowią się też nad wyzwaniami i szansami stojącymi przed organizacjami działającymi na rzecz budowy wspólnego podejścia do problemu nienawiści oraz zaplanują działania mające na celu ograniczenie antysemickiej mowy nienawiści.

Udział w spotkaniu mogą wziąć przedstawiciele organizacji zaangażowanych w działalność No hate Speech Movement oraz aktywiści pracujący na rzecz praw człowieka i walki z antysemityzmem.

Językami roboczymi konferencji będą francuski i angielski.

Gdzie: 
Strasburg, Francja
Kiedy: 
9-11 maja 2017 r.
Termin zgłoszenia: 
23.03.2017
Więcej informacji: