Rada Europy: jak pomóc młodym imigrantom?

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
09-09-2015

Rozwój międzysektorowej współpracy na rzecz pomocy uchodźcom i azylantom we wchodzeniu w dorosłość – taki będzie temat regionalnego seminarium organizowanego w Europejskim Centrum Młodzieży w Budapeszcie.

Działania państw członkowskich Rady Europy, mające ułatwić odseparowanym od rodziców i pozbawionym opieki dzieciom ze środowisk imigranckich przejście w dorosłość, zostały uznane za kluczowe wyzwanie przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Departament Młodzieży tej organizacji oraz UNHCR.

W marcu 2014 r. członkowie Zgromadzenia przyjęli w tej sprawie specjalny raport, zatytułowany „Dzieci imigrantów: jakie prawa dla pełnoletnich?”. Wskazano w nim kilka kluczowych problemów, którymi powinny się zająć rządy poszczególnych państw.

Spotkanie w budapesztańskim Europejskim Centrum Młodzieży ma być okazją do refleksji nad tym, jaki postęp udało się osiągnąć od momentu przyjęcia wspomnianego raportu, i co jeszcze należy zrobić, by poprawić sytuację dzieci imigranckich. Przedstawiciele różnych instytucji będą zastanawiać się nad pogłębieniem współpracy i wymieną się dobrymi praktykami. Opracują również plan działań na najbliższe lata.

W przedsięwzięciu mogą wziąć udział przedstawiciele instytucji rządowych, organizacji pozarządowych, a także młodzi uchodźcy i azylanci z krajów Europy Środkowej. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) i przesłanie na podany niżej adres.

Gdzie: 
Budapeszt, Węgry
Kiedy: 
2-3 listopada 2015 r.
Osoba kontaktowa: 
Menno Ettema, William Ejalu
Termin zgłoszenia: 
18.09.2015
Więcej informacji: 
coe.int