Rola strategii DEOR w osiąganiu celów projektu - szkolenie w Bukareszcie

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
10-04-2018

Przedstawiciele instytucji, które wdrożyły projekt w ramach programu Erasmus+ lub aplikowały do udziału w programie Erasmus+ mogą wziąć udział w szkoleniu „Result Plus: The sound of projects”.

Podczas wydarzenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • rola strategii DEOR w osiąganiu celów projektu
  • komunikacja i wyniki, wskaźniki i wpływ
  • cele komunikacyjne
  • DEOR: plan, metody, narzędzia i zasoby

Oczekiwane rezultaty:

  • uczestnicy będą umieli odróżniać elementy definiujące rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów Erasmus+;
  • uczestnicy będą umieli wybrać adekwatne narzędzia dla osiągnięcia najlepszych wyników jeśli chodzi o DEOR;
  • uczestnicy będą umieli stworzyć plan DEOR.

Polska Narodowa Agencja Programu Eramus+ dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski, którym zapewni zwrot kosztów podróży (do 2100 zł). Aby wziąć udział w wydarzeniu trzeba komunikatywnie posługiwać się j. angielskim.

Więcej informacji o wydarzeniu: Result Plus: The sound of projects

Formularz zgłoszeniowy

Kiedy: 
18.06.201823.06.2018
Osoba kontaktowa: 
Julita Skomorowska
Termin zgłoszenia: 
22.04.2018