Rozgrzewka EKS – II edycja

05-02-2020

Chciałbyś gościć w swojej organizacji wolontariuszy z Włoch, Gruzji lub Czech? A może Twoja organizacja chciałaby wysłać młodych ludzi za granicę? Weź udział w bezpłatnym szkoleniu dla organizacji, które chcą rozpocząć realizację projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności!

Uczestnicy szkolenia poznają możliwości, jakie daje EKS w zakresie projektów wolontariatu oraz projektów staży i miejsc pracy, a także dowiedzą się, jakie warunki musi spełnić projekt, aby otrzymać dofinansowanie. Dowiedzą się również, jak z sukcesem zrealizować projekt oraz jak się do niego przygotować. Ważnym elementem szkolenia będzie praca nad wstępną koncepcją projektu.

Udział w szkoleniu – program, zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas szkolenia – jest bezpłatny. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Szkolenie jest przeznaczone dla przedstawicieli organizacji, które są uprawnione do uczestnictwa w programie (organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz podmioty komercyjne w przypadku projektów staży i miejsc pracy), ale nie realizowały jeszcze projektów EKS.

 

Gdzie: 
Warszawa
Kiedy: 
19.03.202020.03.2020
Termin zgłoszenia: 
28.02.2020