Seminarium dla młodych z Unii i Bałkanów

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
30-05-2017

Zgłoś się na seminarium "Connecting Youth - Moving Forward". Odwiedź malowniczy Triest i wspólnie z uczestnikami z krajów Unii i Bałkanów weź udział w dyskusji o mobilności młodych, przełamywaniu stereotypów, poszerzaniu horyzontów oraz przedsiębiorczości.

Bazując na pozytywnych doświadczeniach z dwóch poprzednich spotkań w Słowenii i Francji, w których wzięło udział 150 osób, organizatorzy postanowili kontynuować spotkania młodych ludzi. Liderzy europejscy zdają sobie sprawę, że aktywność obywatelska młodych będzie kształtowała mapę polityczną i wpłynie na dalszy rozwój integracji europejskiej. 

W środku lata - 11-12 lipca - młodzi z krajów Unii oraz Bałkanów spotkają się we Włoszech, by przedyskutować najważniejsze wyzwania. Jednym z nich jest mobilność, która wpływa na poszerzanie horyzontów, jednoczy młodych w dzialaniu, uczy zrozumienia innych kultur, pomaga znaleźć rozwiązanie wspólnych problemów. Uczestnicy seminarium będą szukali odpowiedzi na różne pytania: jak zaktywizować ludzi o skromnych możliwościach zawodowych, jak zagwarantować równy dostęp do uczestnictwa w integracji, jak wpłynąć na poszerzanie horyzontów młodych ludzi. 

W podobny sposób eksplorowane będą problemy dotyczące przełamywania stereotypów i aktywizowania ludzi na marginesie społecznym. Jednym z ciekawszych wyzwań będzie szukanie odpowiedzi na pytanie jakie są granice wolności słowa. 

Organizatorzy podkreślają, że aplikanci, którzy aktywnie działają w organizacjach studenckich, będą mięli przyznane dodatkowe punkty, co zwiększy ich szanse na uzyskanie miejsca w seminarium. Koszty przejazdu i wyżywienia pokrywa organizator.

Gdzie: 
Triest, Włochy
Kiedy: 
11-12 lipca 2017 r.
Osoba kontaktowa: 
Sonja Mitter Škulj
Telefon: 
00386-(0)1-430 47 47
Termin zgłoszenia: 
05.06.2017