Seminarium polsko-niemiecko-izraelskie

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
02-03-2018

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych zachęca młodych ludzi do udziału w seminarium polsko-niemiecko-izraelskim, które odbędzie się w Warszawie z okazji 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim.

Głównym tematem wydarzenia będzie rola młodych ludzi i organizacji młodzieżowych w kształtowaniu społeczeństwa. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z polityką pamięci, ruchem oporu oraz wyrażaniem sprzeciwu wobec ksenofobii czy rasizmu.

Poszukiwane są osoby zaangażowane w organizacje, grupy czy inicjatywy młodzieżowe. Pierwszeństwo udziału będą miały osoby z organizacji członkowskich PROM.

Językiem roboczym spotkania będzie język angielski. Osobom, które nie czują się pewnie mówiąc po angielsku, organizatorzy zapewniają wsparcie językowe.

Organizatorami seminarium są Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Niemiecka Federalna Rada Młodzieży (DBJR) oraz Rada Ruchów Młodzieżowych w Izraelu (CYMI).

Zgłaszać można się poprzez wypełnienie formularza online.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2018.

Kiedy: 
10.05.201813.05.2018
Osoba kontaktowa: 
Kasia Siemasz
Termin zgłoszenia: 
31.03.2018