Sesja w Strasburgu – Inclusive Education for All

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
20-01-2020

Uczestnicy szkolenia wspólnie zastanowią się, jak mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności edukacji, szczególnie dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Do udziału zaproszeni są młodzi ludzie poniżej 35 lat (aktywiści, uczniowie), chętni do podzielenia się doświadczeniem wyniesionym ze swoich organizacji lub środowisk. Przyszli uczestnicy powinni być zainteresowani tematami takimi jak włączanie, niepełnosprawność czy samodzielność uczniów. 

Opłata za uczestnictwo wynosi 50 euro i pokrywa zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport. Do udziału w wydarzeniu mogą aplikować także osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców.

Kiedy: 
19.04.202025.04.2020
Termin zgłoszenia: 
04.02.2020