Transparency School 2020

13-03-2020

Weź udział w corocznym szkoleniu, które skupia się na tematyce antykorupcyjnej. W programie m.in. spotkania z ekspertami, seminaria i zajęcia w terenie. Uczestnicy z Polski mogą ubiegać się o darmowy udział!

Uczestnikami szkoły mogą zostać absolwenci i młodzi profesjonaliści w wieku do 35 lat. Koszt udziału w spotkaniu wynosi 800 euro, ale uczestnicy z Polski mogą ubiegać się o stypendium, które pokryje wszystkie koszty, w tym podróż i zakwaterowanie. Od 2010 roku w Transparency School wzięło udział już ponad 1200 przyszłych liderów ze 120 państw.

Zgłoszenia do 30 kwietnia (pełne stypendium) lub do 20 maja (częściowe stypendium lub pełna opłata).

Więcej informacji

Gdzie: 
Wilno, Litwa
Kiedy: 
06.07.202012.07.2020
Termin zgłoszenia: 
20.05.2020