Usługi w centrum uwagi

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
27-01-2016

Studenci studiów magisterskich i doktoranckich oraz młodzi naukowcy z takich dziedzin, jak: ekonomia, zarządzanie, administracja publiczna, politologia i nauki społeczne mogą wziąć udział w szkole letniej w Mediolanie.

Tematem szkolenia będzie wykonywanie i zarządzanie usługami świadczonymi w interesie ogólnym w Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie jest elementem projektu „Services of general interest in the EU: A citizens’ perspective on public versus private provision”, finansowanego w ramach akcji Sieci Jean Monnet (program Erasmus+).

Uczestnicy spotkania będą się zajmować usługami w sześciu kluczowych sektorach: elektryczności, gazu, telekomunikacji, kolei, lokalnego transportu publicznego oraz dostaw wody i kanalizacji. Celem spotkania jest pogłębienie wiedzy m.in. na temat struktury rynków, obowiązujących regulacji i standardów świadczenia wspomnianych usług.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, osoby zakwalifikowane mogą też liczyć na refundację kosztów podróży.

Zainteresowani proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego, CV w formie Europass oraz listu motywacyjnego na podany niżej adres.

Gdzie: 
Mediolan, Włochy
Kiedy: 
27 czerwca – 1 lipca 2016 r.
Termin zgłoszenia: 
15.03.2016