W Armenii o pracy z młodzieżą

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
12-03-2018

Badacze, pracownicy i liderzy młodzieżowi z Armenii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Mołdawii, Polski, Rumunii, Szwecji, Turcji i Ukrainy spotkają się w Erywaniu na konferencji pt. “International Youth Studies: Curricula, Distance learning course and open educational materials /InYouS”.

Głównym celem konferencji jest porównanie wyników badań dotyczących pracy z młodzieżą prowadzonych przez badaczy z poszczególnych państw oraz zestawienie ich z doświadczeniami pracowników młodzieżowych i samych młodych ludzi. Uczestnicy wydarzenia porozmawiają m.in. o metodach nauczania młodzieży, o edukacji pozaforalnej oraz wymienią się wskazówkami dotyczącymi tworzenia materiałów edukacyjnych pomocnych w pracy z młodymi ludźmi.

Wynikiem konferencji będzie publikacja, która zbierze wnioski i pomysły prelegentów oraz posłuży jako podręcznik dobrych praktyk.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronach SALTO.

Kiedy: 
20.04.201823.04.2018
Termin zgłoszenia: 
15.03.2018