W Słowenii o politykach młodzieżowych

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
04-09-2018

"Peer-Learning Seminar on Youth Work and its Relevance for Youth Policy in South-East Europe" – to tytuł seminarium dla pracowników młodzieżowych, które odbędzie się w ramach partnerstwa Komisji Europejskiej i Rady Europy.

Celem wydarzenia będzie zacieśnienie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami działającymi na polu pracy z młodzieżą w Europie Południowo-Wschodniej. 

Uczestnicy seminarium będą mieli okazję m.in.:

  • poszerzyć swoją wiedzę o pracy z młodzieżą;
  • porozmawiać o wyzwaniach stojących przed pracownikami młodzieżowymi oraz wymienić się doświadczeniami;
  • zastanowić się nad wkładem pracowników młodzieżowych w kształtowanie i realizowanie polityk młodzieżowych na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Wydarzenie adresowane jest do pracowników młodzieżowych, trenerów, managerów, przedstawicieli organizacji młodzieżowych, badaczy, akademików, nauczycieli oraz innych osób i podmiotów zainteresowanych współpracą na polu pracy z młodzieżą z państw Europy Południowo-Wschodniej.

Organizatorzy pokrywają wszelkie koszty związane z uczestnictwem w seminarium (transport, zakwaterowanie, wyżywienie).

Więcej informacji

Formularz aplikacyjny

Kiedy: 
13.11.201815.11.2018
Termin zgłoszenia: 
05.09.2018