Wsparcie dla aktywistów

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
09-03-2017

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejny nabór na warsztaty szkoleniowe dla liderów organizacji pozarządowych ze wsi i małych miasteczek.

Warsztaty zatytułowane: „Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw” oraz "Komunikacja w społeczności lokalnej" skierowane są do przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji ze wsi i miast do 30 tys. mieszkańców.

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach, takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie refunduje kosztów podróży.

Warsztaty organizowane są cyklicznie, a nabór na nie ogłaszany jest co kwartał. Szczegółowy terminarz, daty zamknięcia naboru oraz formularze zgłoszeniowe znaleźć można na stronie Fundacji.

Gdzie: 
Łowicz
Kiedy: 
maj - czerwiec 2017 r.
Osoba kontaktowa: 
Monika Słotwińska-Łychota
Telefon: 
22 636 25-70 do 75
Termin zgłoszenia: 
11.05.2017