Wsparcie reform politycznych – infoday w Brukseli

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
29-12-2016

Możliwości uzyskania wsparcia w ramach Akcji 3. programu Erasmus+ będą tematem spotkania organizowanego przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

W trakcie seminarium przedstawiciele EACEA przedstawią ramy prawne oraz priorytety trwającego właśnie naboru wniosków. Wnioskodawcy będą też mogli skorzystać z porad ekspertów oraz rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości.

Udział w spotkaniu może wziąć nie więcej niż dwóch przedstawicieli danej organizacji.

Kto nie ma możliwości wyjazdu do Brukseli, może śledzić transmisję w internecie.

Dodatkowe informacje w bazie Eurodesku.

Gdzie: 
Bruksela, Belgia
Kiedy: 
27 stycznia 2017 r., godz. 9.00 – 17.30
Termin zgłoszenia: 
20.01.2017
Więcej informacji: