YOUTH. TOGETHER – szkolenie w Strasbourgu

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
29-10-2018

Pracownicy młodzieżowi, edukatorzy, pracownicy socjalni pracujący z młodymi uchodźcami oraz sami młodzi uchodźcy mogą wziąć udział w długoterminowym szkoleniu pt. YOUTH. TOGETHER poświęconemu metodom włączania młodzieży imigranckiej w życie lokalnych społeczności.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak redukować ryzyko wykluczenia społecznego młodych uchodźców, w szczególności młodych dorosłych, oraz zapewnić im możliwości samorozwoju w nowym miejscu zamieszkania za pomocą edukacji formalnej i pozaformalnej.

W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby w wieku między 18 a 35 rokiem życia (możliwe są wyjątki od tej reguły), posługujące się językiem angielskim oraz (współ)pracujące z organizacjami lub instytucjami zajmujacymi się pomocą uchodźcom.

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. 

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie Rady Europy.

Kiedy: 
25.11.201802.12.2018
Termin zgłoszenia: 
30.10.2018