EUROAKTYWACJA

Celem zajęć jest zachęcenie młodzieży do aktywności. Pokazanie, że może ona przybierać różne formy, a  każda z nich jest wartościowa. 

Warsztat uświadamia również, że na aktywność – jeśli ma wymiar społeczny – można zdobyć środki. Kontekst warsztatów i konkursów jest w dużym stopniu europejski - unijne programy edukacyjne, o których jest mowa podczas warsztatów, aktywność społeczną i obywatelską łączą z mobilnością i rozwojem: edukacyjnym, zawodowym i osobowościowym.

Zobacz film o warsztacie: