Weź udział -

Program mentorski Social Business Accelerator


Bezpłatny program skierowany jest do liderów i liderek organizacji, które chcą zwiększyć swój wpływ społeczny i skalę oddziaływania.

Cel

Program SBA opiera się na regularnych spotkaniach jeden-do-jednego pomiędzy członkami Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) i liderami organizacji społecznych, które działają na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społecznych w obszarach takich jak: dzieci, edukacja, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych czy ochrona środowiska.

Spotkania odbywają się głównie w Warszawie. 

Kto może aplikować

Przedstawiciele organizacji, które oddziaływują na polityki społeczne w konkretnym obszarze, pracują bezpośrednio z osobami wykluczonymi, mają stabilną sytuację finansową.

Dofinansowanie

Program jest bezpłatny, organizatorzy nie zwracają kosztów transportu.